Certificari      


certificarile noastre
Certificat Sistemului de Management al Calitatii

În 12.06.2003 am obţinut certificarea sistemului de management al calitatii pentru:

Lucrari de constructii civile
Fabricarea betonului
Extractia nisipului
Certificatul emis de QUALITAS (acreditat de RENAR), reinnoit conform SR EN ISO 9001:2008 / ed.4
Atestat centrala de betoane

Se atesta conformitatea in baza HG...

Certificat de calitate

Autorizatie de furnizor feroviar

Autorizatie pentru furnizare de materiale si prefabricate si pentru efectuarea de lucrari de constructii si instalatii pentru calea ferata (seria AF nr. 5156 / 2011).

Certificarea Sistemului de Management de Mediu

Certificarea Sistemului de Management de Mediu ISO 14001 / 2005 ed.2

Certificarea Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale

Certificarea Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale OHSAS 18001 / 2008

Certificarea Sistemului de Responsabilitate Sociala

Certificarea Sistemului de Responsabilitate Sociala SA 8000 / 2008

Agrement tehnic feroviar

Agremete tehnice feroviare (AT 274 / 2012 si AT 275 / 2012) emise de AFER pentru constructii, reparatii si intretinere cladiri cu specific feroviar si instaltii aferente, peroane, rampe, cheiuri, copertine, pasarele.
Certificat de omologare tehnica feroviara (OT 124 / 2008 si OT 125 / 2008) pentru realizarea de prefabricate din beton armat pentru peroane de cale ferata.